ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΑΡΧΗ     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ     ΔΕΜΑΤΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΛΕΥΚΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

11:00 ΜΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΗΜΕΡΑ ΛΑΪΚΗΣ)

14:10

 

 

11:00 ΜΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΗΜΕΡΑ ΛΑΪΚΗΣ)

14:05

 

 

 

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΟΣΚΙΝΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:15 ΜΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΗΜΕΡΑ ΛΑΪΚΗΣ)

14:10

 

 

12:15 ΜΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΗΜΕΡΑ ΛΑΪΚΗΣ)

13:20

 

 

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

11:00 ΜΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΗΜΕΡΑ ΛΑΪΚΗΣ)

14:10

 

 

 

11:00 ΜΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ή ΗΜΕΡΑ ΛΑΪΚΗΣ)

13:20