ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΑΡΧΗ     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ     ΔΕΜΑΤΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:15

07:15

07:15

06:15

07:15

07:15

07:35

08:15

08:15

07:35

08:15

08:15

08:25

09:30

10:45

08:25

09:30

10:45

09:30

10:45

13:15

09:30

10:45

13:15

10:45

13:15

16:15

10:45

13:15

16:15

12:00

14:45

18:45

12:00

14:45

18:45

13:15

15:45

20:45

13:15

15:45

20:45

14:45

18:45

 

14:45

18:45

 

15:45 Δευτερα-Πέμπτη

20:45

 

15:45 Δευτερα-Πέμπτη

20:45

 

16:15 Μόνο Παρασκευή και Κυριακη

 

 

16:15 Μόνο Παρασκευή και Κυριακη

 

 

18:45

 

 

18:45

 

 

20:45

 

 

20:45