ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΑΡΧΗ     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ     ΔΕΜΑΤΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:40

09:30

09:30

06:40

09:30

09:30

07:40

12:30

12:30

07:40

12:30

12:30

09:00

15:05

15:05

09:00

15:05

15:05

09:50

16:30

18:05

09:50

16:30

18:05

11:05

19:05

19:05

11:05

19:05

19:05

12:40

21:05

21:05

12:40

21:05

21:05

14:10

 

 

14:10

 

 

15:05

 

 

15:05

 

 

16:30

 

 

16:30

 

 

18:05 μόνο Παρασκευή και Κυριακή

 

 

18:05 μόνο Παρασκευή και Κυριακή

 

 

19:05

 

 

19:05

 

 

21:05

 

 

21:05