ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΑΡΧΗ     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ     ΔΕΜΑΤΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30