ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΑΡΧΗ     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ     ΔΕΜΑΤΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:40

09:40

09:30

06:40

09:40

09:30

07:40

16:30

18:05

07:40

16:30

18:05

11:05

 

 

11:05

 

 

14:10

 

 

14:10

 

 

16:40

 

 

16:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΘΕΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

01:00

01:00

08:00

01:00

01:00

08:00

06:30

06:30

09:00

06:30

06:30

09:00

08:00 (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΚΥΡΙΑΚΗ)

09:00

12:00

08:00

08:00

12:00

09:00

12:00

15:00

09:00

09:00

15:00

12:00

15:00

17:30

12:00

12:00

17:30

15:00

17:30

19:00

15:00

15:00

19:00

17:30

 

 

17:30

17:30